Bankvrij financieren voor het MKB

Amog BV / CFM Pharma

AMOG is op zoek naar Kapitaal Op Maat lening met 2de hypothecaire zekerheid om hiermee CFM Pharma een medicijn verder te laten ontwikkelen

Amog BV / CFM Pharma
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 233 investeerders!

Ondernemer Wim Boegem is 100% eigenaar van Beheer- en Exploitatiemaatschappij Amog BV en 30% eigenaar van CFM Pharma Holding BV. Sinds 2007 heeft Wim Boegem bij CFM Pharma gezorgd voor werkkapitaal door zelf te investeren, daarmee risico te aanvaarden en te zorgen voor meerdere kapitaalinjecties van derden.  CFM Pharma heeft patent verkregen op het middel VANADIS en wordt ondersteund door Astra Zeneca om de benodigde goedkeuring (FDA-approval) te verkrijgen en het product breed te kunnen vermarkten. Om dit te kunnen doen is er een totale financieringsbehoefte van € 9,7 Miljoen. De verwachting is dat CFM Pharma deze funding in de komende 6 maanden realiseert. Ter overbrugging is € 200.000,- nodig voor de kosten van klinisch onderzoek, de patent registratie en de lopende kosten. Amog BV wenst deze overbrugging te organiseren voor CFM Pharma door op eigen naam een lening met 2e hypothecaire zekerheid via Kapitaal op Maat op te nemen. In ruil biedt Amog BV investeerders een rentepercentage aan van 6,5% gedurende 24 maanden, waarvan de eerste 6 maanden aflossingsvrij.

Het Bedrijf
CFM Pharma Holding BV (CFM) is een farmaceutisch bedrijf opgericht in 2007 door een management team van gedreven professionals met allemaal uitgebreide ervaring in life science en de ontwikkeling van medicijnen. CFM Pharma Holding BV heeft het patent op een technologie die voorziet in een nieuwe, sterk verbeterde behandeling van een aantal acute traumatische indicaties zoal een hartaanval, tweede- en  derdegraads brandwonden en acuut nierfalen. De behandeling werkt op basis van een vanadium verbinding, wat een sterk trauma herstellende en een weefsel beschermende werking heeft. De impact hiervan is erg groot en verkleint het overlijdensrisico van mensen met onder andere hartaanval, tweede- en derdegraads brandwonden en acuut nierfalen. Patiënten zullen sneller herstellen en de levensverwachting neemt toe. De missie van CFM is nu om het geneesmiddel VANADIS voor patiënten die lijden aan een ernstig trauma verder te ontwikkelen en beschikbaar te maken en zo vele levens te redden. Er is een toegewijd team geformeerd dat zorg zal dragen voor de lancering en de voortgaande ontwikkeling van het geneesmiddel VANADIS en één van de onlangs toegetreden boardleden is een topfunctionaris van Astra Zeneca. Dit team heeft ervaring met alle aspecten van het lanceren van een nieuw geneesmiddel en daartoe hoort ook het ophalen van kapitaal bij financiers in de USA en China.

Organisatie
Ondernemer Wim Boegem is 100% eigenaar van Beheer- en Exploitatiemaatschappij Amog BV en is 30% eigenaar van CFM Pharma Holding BV. Sinds de oprichting van CFM in 2007 begeleidt Wim Boegem de nieuwe kapitaalinjecties als aandeelhouder. Wim Boegem biedt de investeerders via Kapitaal Op Maat als onderpand een 2de hypothecaire inschrijving op de Singel 200A-B te Amsterdam. Op dit moment is er op dit pand een 1e hypotheek gevestigd van € 1.000.000,-.  De marktwaarde van dit object is op 6 september 2016 getaxeerd op € 2.250.000,-. Gezien de recente marktontwikkelingen anticipeert Wim Boegem op een gelijkblijvende of stijgende object waarde van de Singel 200A-B. 

Omzet en Groei
De verwachting is dat het middel VANADIS na alle financieringsrondes, de erkenning als geneesmiddel en de lancering in de markt een opbrengst uit licenties zal geven tussen de € 50.000.000,- en € 100.000.000,-.

Financieringsbehoefte
Beheer- en Exploitatiemaatschappij Amog BV is op zoek naar een lening van € 200.000,- om CFM Pharma Holding BV het benodigde overbrugginskrediet te kunnen bieden. Dit krediet is nodig om de lopende kosten, patentregistratie en klinisch onderzoek te kunnen laten plaatsvinden.

Waarom crowdfunding via Kapitaal Op Maat?
Om een dergelijke financiering te realiseren is het geweldig om ook de crowd te betrekken. We denken dat dit een mooie investeringskans is voor investeerders via dit platform.We hebben gekozen voor Kapitaal Op Maat vanwege de snelheid waarmee het traject voorafgaand aan de plaatsing op het platform geschiedt en de prettige manier van samenwerken.

Investeerder Bedrag Datum
Anonieme investeerder € 700 06 december
Anonieme investeerder € 1.000 06 december
nick verputten € 4.000 06 december
Anonieme investeerder € 500 06 december
Gert mulder € 500 06 december
Anonieme investeerder € 100 06 december
Theo Geensen € 3.500 06 december
Anonieme investeerder € 2.000 06 december
Anonieme investeerder € 200 05 december
Aad Smits € 200 05 december
Anonieme investeerder € 100 05 december
Anonieme investeerder € 1.000 05 december
Anonieme investeerder € 100 05 december
Anonieme investeerder € 500 05 december
Anonieme investeerder € 1.000 05 december
Anonieme investeerder € 200 05 december
Anonieme investeerder € 500 05 december
Anonieme investeerder € 200 05 december
Anonieme investeerder € 1.000 05 december
Anonieme investeerder € 300 05 december
Willem De Mol € 500 05 december
Anonieme investeerder € 300 05 december
Anonieme investeerder € 100 05 december
Anonieme investeerder € 300 05 december
Anonieme investeerder € 500 05 december
Anonieme investeerder € 1.500 05 december
Matina Matina Steendam Visser € 100 05 december
Anonieme investeerder € 100 05 december
Anonieme investeerder € 500 04 december
Anonieme investeerder € 200 04 december
Anonieme investeerder € 200 04 december
Anonieme investeerder € 1.000 04 december
Anonieme investeerder € 1.000 04 december
Anonieme investeerder € 300 04 december
Anonieme investeerder € 200 04 december
Anonieme investeerder € 2.000 04 december
Anonieme investeerder € 500 04 december
Anonieme investeerder € 500 04 december
Anonieme investeerder € 500 04 december
Anonieme investeerder € 2.500 04 december
Jesper Schuts € 100 04 december
Anonieme investeerder € 1.000 04 december
Anonieme investeerder € 100 04 december
Anonieme investeerder € 900 04 december
Anonieme investeerder € 500 04 december
Anonieme investeerder € 1.000 04 december
Anonieme investeerder € 5.000 04 december
Anonieme investeerder € 300 04 december
Anonieme investeerder € 200 04 december
Anonieme investeerder € 1.000 04 december
Franciscus Strijd € 1.000 04 december
Romiley Veenhof € 200 04 december
Anonieme investeerder € 1.000 04 december
Anonieme investeerder € 10.000 04 december
Anonieme investeerder € 100 04 december
Anonieme investeerder € 100 04 december
Anonieme investeerder € 300 04 december
Anonieme investeerder € 200 04 december
Anonieme investeerder € 500 04 december
Andries Heidema € 1.000 04 december
Anonieme investeerder € 300 04 december
Anonieme investeerder € 800 04 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 400 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 5.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 700 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 400 03 december
Anonieme investeerder € 3.000 03 december
Anonieme investeerder € 400 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 2.500 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 5.100 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Gerben Vonk € 200 03 december
Lindy de Waal € 100 03 december
Jozef 't Hoen € 500 03 december
Gert Roseboom € 400 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 5.000 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Frank Massuger € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 4.000 03 december
Anonieme investeerder € 2.500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Romiley Veenhof € 100 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Jan Staps € 2.500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
P van Tuel € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
P van Tuel € 100 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
P van Tuel € 300 03 december
Pieter HIlhorst € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
joost de Groot € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 5.000 03 december
Anonieme investeerder € 400 03 december
anneke weijer € 200 03 december
Anonieme investeerder € 5.000 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 400 03 december
Anonieme investeerder € 1.100 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Adrienne Lijs € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 4.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Dries Denys € 500 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Anonieme investeerder € 300 03 december
Remco Kuipers € 100 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
J. van Duijn € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Joop van Duijn € 800 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 2.500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 2.000 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 200 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december
Anonieme investeerder € 2.500 03 december
Anonieme investeerder € 500 03 december
Anonieme investeerder € 100 03 december
Anonieme investeerder € 1.000 03 december

De informatie is afkomstig van de Ondernemer en is bestemd voor (potentiële) investeerders van Kapitaal Op Maat. De informatie wordt vertrouwelijk beschikbaar gesteld en mag op geen enkele wijze worden gedeeld. Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat heeft de definitieve randvoorwaarden voor dit project vastgesteld. 

Financieringsbehoefte:
Beheer- en Exploitatiemaatschappij AMOG BV wenst een financiering van EUR 200.000,-. De financiering wordt gebruikt voor de verstrekking van een overbruggingskrediet aan CFM Pharma Holding BV.

Analyse Kredietwaardigheid:
De kredietwaardigheid is feitelijk gebaseerd op de heer Boegem in privé, welke goed is. De heer Boegem heeft via zijn Beheer- en Exploitatiemaatschappij AMOG BV een 30% belang in CFM Pharma Holding BV en het door AMOG BV aan CFM Pharma te verstrekken overbruggingskrediet dient om dit belang te beschermen en niet te laten verwateren.

Beheer- en Exploitatiemaatschappij AMOG BV beschikt over diverse bezittingen/deelnemingen waarvan de opbrengsten worden aangewend om de rente- en aflossingsverplichtingen richting haar investeerders te voldoen. Indien de opbrengsten inBeheer- en Exploitatiemaatschappij AMOG BV daarvoor ontoereikend zouden zijn, wordt dit door ondernemer vanuit privé aangevuld.

Aangeboden lening:
De aangeboden leningvoorwaarden omvatten een looptijd van 24 maanden, een rente van 6,5% en een aflossingsvrije periode van 6 maanden. De rente wordt in deze periode maandelijks vergoed. Deze lening wordt annuïtair maandelijks afgelost vanaf de 6de maand tot en met 24ste maand.

Conclusie:
De Stichting Zekerheden Kapitaal op Maat beoordeeld deze aanvraag als een Laag risico (A) met toereikende en materiele zekerheden voor de investeerders, welke de door de ondernemer aangeboden rentevergoeding 6,5% rechtvaardigen (toelichting Risicoklassen).

Kapitaal Op Maat heeft het project CFM Pharma ingedeeld in de sector/branche 'Pharmacie' (Dit is overigens een nieuw toegevoegde sector/branche!)

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 233 investeerders!
Investeringsrisico
  • AA
  • A+
  • BBB+
  • A
  • A-
  • BBB
  • BBB-

laaghoog

Financieringsduur

24 Maanden

Rente

6,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 200.000 van de € 200.000
Doel van investering
Innovatie
Maak kennis met...
Wim Boegem
Wim Boegem

Wim Boegem is sinds 2009 als aandeelhouder actief betrokken bij CFM Pharma, waar hij mede verantwoordelijk is voor de expansie van het bedrijf en de verdere ontwikkeling van het middel VANADIS. Voorafgaand aan zijn betrokkenheid als ondernemer en aandeelhouder bij CFM Pharma heeft Wim als bestuurder of manager voor verschillende ondernemingen in de farmaceutische industrie gewerkt variërend van beursgenoteerde bedrijven tot kleinere partijen.

Dit project wordt begeleid door een intermediair

The House of Finance
Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!