Bankvrij financieren voor het MKB

Alveus vergunningenbeheer PCMS

Een totaaloplossing bestaande uit een software applicatie, een mobiele App, hosting, trainingen en klantondersteuning.

Alveus vergunningenbeheer PCMS
plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 53 investeerders!

Alveus Compliance Solutions is in 2013 gestart met het realiseren van oplossingen voor compliance management. De oplossing PCMS bestaat uit een software applicatie, een mobiele App, hosting, trainingen en klantondersteuning.

Inleiding

In 2013 is Alveus benaderd door een van de grotere werkgevers op het gebied van milieutechniek uit het Rotterdams havengebied. Zij stelden dat het steeds moeilijker wordt om aantoonbaar te voldoen aan de steeds complexer wordende eisen. De onderneming is al enige jaren op zoek naar een praktische totaaloplossing die een betere waarborging garandeert dan de huidige werkmethodieken. Ze hebben in binnen-en buitenland gezocht naar adequate applicaties en zijn daar niet naar tevredenheid in geslaagd.

Het antwoord van Alveus is een uniek concept dat niet alleen een software product omvat, maar ook een mobiele App, trainingen en educatie van het personeel binnen de organisatie. Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van deze oplossing is het realiseren van een dusdanig flexibel instrument welke ook buiten de milieutechnische sector toe te passen is.

Probleemstelling
Hoe toon je aan dat je aan alle gestelde kwaliteitseisen voldoet?

Het web aan eisen wordt steeds complexer; om moeten gaan met 500+ eisen is meer regel dan uitzondering. Het bijkomende probleem is dat deze eisen, zoals vastgelegd in bijvoorbeeld wet- en regelgeving, vergunningen, normen en contracten zijn verspreid over meerdere documenten. Bovendien zijn deze documenten voor uitvoerenden in onbegrijpelijke taal geschreven.

Tel daar bij op dat deze eisen regelmatig aan revisie onderhevig zijn en het resultaat is dat het aantoonbaar voldoen aan alle eisen een bijkans onmogelijke opgave is geworden.

Deze probleemstelling is niet uniek voor de milieutechnische sector. Binnen de zorg wordt het web aan eisen nog complexer door de toevoeging van zorg-specifieke procedures en protocollen. In de industriële sector liggen er ook eisen in o.a. de emissienormen en productkwaliteitsbewaking.

Binnen organisaties ligt de focus vaak op kwaliteit en het voldoen aan eisen. Dit is in de praktijk van vandaag echter niet afdoende. Vanuit overheden, klanten en management wordt steeds meer gevraagd te onderbouwen dat men ook aantoonbaar en volledig voldoet en dat de risico’s inzichtelijk en beheersbaar zijn. Het niet aantoonbaar voldoen aan eisen kan verhoogde risico's en mogelijke boetes, of in het ergste geval het intrekken van vergunningen inhouden.

De oplossing
De oplossing van Alveus heeft de werknaam “PCMS” – Professional Compliance Management System.

PCMS vertaalt diverse eisen zoals wet- en regelgeving, vergunningen en voorschriften naar concrete vragen, verzamelt de antwoorden en rapporteert de mate van compliance. In tegenstelling tot bestaande compliance management systemen werkt PCMS aan het verzamelen van kwalitatieve informatie binnen uw organisatie door het gebruik van een App op mobiele devices of tablets, concrete vragen en flexibele meetintervallen.

PCMS genereert een dynamische vragenlijst waarin vragen worden gesteld naar aanleiding van locatie, product/proces, bevoegdheid/kennisniveau van de gebruiker en eerder gegeven antwoorden. Zo worden alle toepasselijke eisen geëvalueerd in een voor de gebruiker begrijpelijke taal.

PCMS helpt de organisatie bij het beheren van het web van eisen. Het structureert en borgt de koppeling tussen revisies van eisen, revisies van vragen en gegeven antwoorden om zo aantoonbaarheid op een tijd-as te plaatsen.

Zo faciliteert PCMS het opbouwen van een eenduidige, betrouwbare en gestructureerde dataset welke d.m.v. dashboards en kwalitatieve rapportages het fundament vormt voor zowel het voldoen aan eisen alsmede het onbetwistbaar aantonen dat aan de eisen is voldaan.

PCMS key features:
·         Vertaalt diverse eisen zoals wet- en regelgeving, vergunningen en voorschriften naar concrete vragen,
          verzamelt de antwoorden en rapporteert de mate van compliance
·         Flexibel; aan elke organisatie aan te passen
·         Gericht op verzamelen van kwalitatieve informatie
·         Risico omvang en meetintervallen geven meer diepgang aan risicomatrices
·         Kwalitatieve rapportage en dashboards
·         Audit feature voor bevoegd gezag of andere derden
·         Geschikt voor interne audits
·         Optioneel bewaakt PCMS de volledige Plan-Do-Check-Act keten

Technical features:
·         Volledig webbased; werkt op elk apparaat en elke locatie, ook via mobiele internetverbinding
·         Data opslag in regionaal datacentrum; alle gegevens blijven in Nederland
·         Android App beschikbaar voor locaties met stralingsbeperkingen of beperkte internetverbinding
·         Breed scala aan ondersteunde devices, IP65 tot Atex zone II gecertificeerd
·         On-premise of als hosted solution (SaaS)

Wie zijn de afnemers?
De eerder genoemde relatie heeft aangegeven dat PCMS de oplossing is voor haar probleem. Zij geeft er om concurrentie-technische redenen de voorkeur aan om niet bekendgemaakt te worden maar is wel bekend bij de directie van Kapitaal Op Maat. Deze relatie heeft zich aan Alveus gecommitteerd en zal PCMS, trainingen en ondersteuning afnemen.

De relatie zal tevens haar kennis en kunde op het gebied van compliance beschikbaar stellen ten einde PCMS tot een veelzijdig en compleet product te maken.

De toepassing bij deze relatie biedt additionele mogelijkheden PCMS binnen de milieutechnische sector af te zetten.

Alveus heeft een marketingplan om PCMS binnen diverse sectoren aan te gaan bieden. Deze sectoren omvatten onder meer:
-          Zorg
-          Industrie
-          Infrastructuur
-          Projecten
-          Overheden

Prognose en financiering
Alveus is eind 2013 begonnen met het ontwerpen van PCMS. De resterende doorlooptijd van het ontwikkelingstraject is momenteel ca. 6 maanden. Om de ontwikkelingskosten verder te kunnen financieren hebben we een krediet nodig van € 60.000,-.

De applicatie en de daarbij behorende hardware worden geleverd op basis van jaarlijkse licentie- en huurkosten. Facturatie vindt plaats aan het begin van ieder licentiejaar waarbij voor 2014 de eerste facturatie heeft plaatsgevonden, resulterend in een omzet van ruim €20.000. Voor 2015 en 2016 ligt de omzetprognose op resp. € 120.000,- en € 170.000,-. De kosten voor de ontwikkeling van PCMS liggen in 2014 en 2015. Dit leidt tot een financieringsbehoefte gedurende een looptijd van 36 maanden.

Financiële status Alveus
Alveus heeft de jaarcijfers 2013, de actuele cijfers en prognose 2014, de prognose 2015 en 2016 tezamen met de opdrachten beschikbaar gesteld aan de directie van Kapitaal Op Maat.

Waarom kiest u voor crowdfunding bij kapitaalopmaat.nl?
Onze reden om via Kapitaal Op Maat te financieren is dat het op transparante wijze de participatie van geïnteresseerde relaties mogelijk maakt. Financieel vinden we dit een goede beslissing vanwege het rendement voor zowel Alveus als de investeerders.

Alveus Compliance Solutions B.V. is aangesloten bij de vakgroep Legal en Compliance bij de Stichting Civetta, collectief voor Project Controls www.civetta.nl en de Stichting Pro Solvente, collectief voor technische en industriële dienstverlening www.prosolvente.nl.

Voor verdere informatie over Alveus en het team dat deze productontwikkeling realiseert kunt u terecht op de website van Alveus www.alveus.nu.

Alveus vergunningenbeheer PCMS
Investeerder Bedrag
Anonieme investeerder € 1.000
Franciscus Strijd € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Paul Delcour € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 600
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 200
Henk Hoenink € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 10.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Rob Pilmeijer € 500
Derkjan van Veen € 4.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.500

Prognose en financiering
Alveus is eind 2013 begonnen met het ontwerpen van PCMS. De resterende doorlooptijd van het ontwikkelingstraject is momenteel ca. 6 maanden. Om de ontwikkelingskosten verder te kunnen financieren hebben we een krediet nodig van € 60.000,-.

De applicatie en de daarbij behorende hardware worden geleverd op basis van jaarlijkse licentie- en huurkosten. Facturatie vindt plaats aan het begin van ieder licentiejaar waarbij voor 2014 de eerste facturatie heeft plaatsgevonden, resulterend in een omzet van ruim €20.000. Voor 2015 en 2016 ligt de omzetprognose op resp. € 120.000,- en € 170.000,-. De kosten voor de ontwikkeling van PCMS liggen in 2014 en 2015. Dit leidt tot een financieringsbehoefte gedurende een looptijd van 36 maanden.

Financiële status Alveus
Alveus heeft de jaarcijfers 2013, de actuele cijfers en prognose 2014, de prognose 2015 en 2016 tezamen met de opdrachten beschikbaar gesteld aan de directie van Kapitaal Op Maat.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 53 investeerders!
Investeringsrisico
  • A+
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

6,5 %

Reeds geïnvesteerd
€ 60.000 van de € 60.000
Doel van investering
Innovatie
Maak kennis met...
Siebren Wiegel
Siebren Wiegel

Siebren Wiegel is operationeel manager bij Alveus Compliance Solutions en een doorgewinterde ICT 'er. Hij wordt door collega's en klanten vaak omschreven als kritisch en analytisch, is een conceptueel denker en is veeleisend op het gebied van ontwerpprocessen voordat met de bouw van applicaties wordt gestart. Siebren heeft een netwerk van gelijkgestemde professionals met wie hij regelmatig ervaringen uitwisselt. Hij is sinds 1999 werkzaam in de automatisering en voert sinds 2013 de dagelijkse leiding binnen Alveus Compliance Solutions B.V.

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!