Bankvrij financieren voor het MKB

Akoesticum

Een nationaal trainings- en opleidingscentrum voor de podiumkunst.

plus 1 Delen
100% Gefinancierd! Met dank aan 52 investeerders!

Wat is Akoesticum?
Een nationaal trainings- en opleidingscentrum voor de podiumkunst. Betaalbaar, goed bereikbaar en in een prettige omgeving. Stichting Akoesticum heeft als doel de podiumkunsten te bevorderen: theater, dans, zang muziek, en alles wat daar in de ruimste zin mee te maken heeft. Dit doel realiseert de stichting door het bieden van een plek waar ruimte en gelegenheid is voor alle podiumkunsten om te repeteren en na- en bijscholing te ontvangen.

Particulier, cultureel ondernemerschap
Inspelen op wat de gebruikers nodig hebben, innoveren, klant- en service gericht zijn, dat zijn de kernwaarden voor de bedrijfsvoering van Akoesticum. Met bescheiden middelen maximale waarde bieden. Kostenbewust zijn, voortdurend verbeteren. Op die manier kunnen we op eigen kracht onze ambitie waarmaken.

De locatie
Akoesticum, nationaal trainingscentrum voor de podiumkunsten, krijgt onderdak in de Johan Willem Friso Kazerne, op het voormalige defensieterrein in Ede naast het Nationale Park De Hoge Veluwe. Op dit moment is de verbouwing en restauratie van het monumentale pand in volle gang. Bekijk de Artist Impression “Akoesticum, van kazerne tot trainingscentrum”.

Wat bieden we?
- tijdelijke, betaalbare overnachting voor groepen die een week of een weekend intensief willen repeteren
- beroepsbegeleidende na/bijscholing voor artistiek kader
- Huisvesting voor symposia, congressen binnen de cultuur

Wat we niet (willen) zijn
- school of lesinstituut waar je wekelijks heen gaat voor je lessen of iets dergelijks
- instituut dat diploma’s uitreikt
- conferentieoord of een hotel

Ambitie van het beleid 2014-2017
Stichting Akoesticum start haar activiteiten vanaf oktober 2014 in de voormalige Johan Willem Friso Kazerne, naast station Ede-Wageningen. In de periode 2014-2015 richt de stichting zich op het gebruiksklaar maken en opstarten van het trainings- en opleidingscentrum voor zowel professionals als amateurs in de podiumkunsten. Toegankelijkheid staat hierbij centraal. Het beleid is erop gericht om na een succesvolle opstartfase Akoesticum uit te laten groeien tot een “centre of expertise and excellence” voor de podiumkunsten: een artistieke vrijplaats waar kennis en ervaring wordt ontwikkeld en gedeeld en waar een structureel na- en bijscholingsaanbod garant staat voor vernieuwing en dynamiek.

Marktanalyse
Nederland kent een intensief leven op het gebied van podiumkunsten. Van de circa 8 miljoen actieve kunstbeoefenaars (inclusief beeldende kunst) doen er ongeveer 6.5 miljoen aan podiumkunst. Daarbinnen is Muziek het grootst met ongeveer 3.750.000 beoefenaars. Naar schatting hebben zich ongeveer 520.000 mensen in circa 16.500 gezelschappen verenigd. Bijna 300 instellingen en organisaties binnen de podiumkunsten steunen Akoesticum inmiddels.

Doelgroep
Onze doelgroepen zijn met name de gezelschappen met een regelmatige terugkerende trainings- en opleidingsbehoefte. Een behoefte ingegeven door optredens, deelname aan concoursen, ambitie om zich voortdurend te blijven verbeteren en ontwikkelen of voldoening om met elkaar het hoogst haalbare te bereiken. We schatten deze groep op 1.600 waarvan we er circa 200 jaarlijks bij Akoesticum verwachten. Voor deze doelgroepen wil Akoesticum een inspirerende broedplaats zijn.
Naast deze gezelschappen met repetitiebehoefte zijn er bestaande initiatieven op gebied van na- en bijscholing in de podiumkunst en brancheorganisatie die regelmatig bijeenkomen.

Trends
We verwachten de volgende trends en ontwikkelingen: de omvang van de markt blijft stabiel, de behoefte aan na- en bijscholing stijgt, internationale initiatieven nemen toe, het aandeel senioren binnen de amateur podiumkunst zal relatief gezien stijgen, kunst in het algemeen zal in toenemende mate zijn eigen broek moeten ophouden, voormalig gesubsidieerde en professionele kunstbeoefenaren zullen overgaan naar hoogwaardige amateurensembles.

Ons antwoord op deze trends
Onder het motto “oefening baart kunst” biedt Akoesticum met name de omstandigheden waarin de gezelschappen zelf vorm kunnen geven aan hun artistieke ontwikkeling. Daaruit zal een “centre of expertise en excellence” groeien, van waaruit op termijn ook een structureel na- en bijscholingsaanbod ontstaat waar kennis en ervaring samenkomt, gedeeld- en doorontwikkeld kan worden.

Wat is onze positie?
Akoesticum richt zich op podiumkunstgezelschappen die zichzelf blijvend willen ontwikkelen en met elkaar het artistieke proces vorm willen geven. Akoesticum richt zich daarbij op het bieden van optimale trainings- en opleidingsfaciliteiten voor een betaalbare prijs. Akoesticum kiest voor nauwe samenwerking met bestaande organisaties en initiatieven. Wij zijn integer, initiatiefrijk en idealistisch.

Duurzame autonome groei
Akoesticum zal zich de eerste paar jaar focussen op het waarmaken van haar ambitie voor haar primaire doelgroep. Akoesticum zal haar reputatie moeten “verdienen”. Ook zal veel aandacht besteed worden aan het vorm geven van de synergievoordelen met de medegebruikers van de Johan Willem Friso Kazerne en strategische partners in binnen en buitenland. Geleidelijk aan worden ook andere doelgroepen actiever bediend met behoefte gedreven na- en bijscholingsaanbod.

Bezettingsgraag en omzet
Omzet is een functie van bezettingsgraad en 'ADR"  (Average daily rate). Het streefscenario (na 2 jaar) is een gemiddelde bezettingsgraad van 55%-60%. Voor de kamers gaan we uit van 70% bezetting in de weekeinden en 30% door de week voor de zalen gaan we uit van 90% bezetting in de weekeinden en 30% door de week. Dat komt omdat er ook groepen zijn die wel repeteren overdag maar niet blijven overnachten aanname is dat we daar in 2 jaar naar toe groeien. Zodra de streefbezetting bereikt is, zal de verdere groei komen uit de jaarlijkse inflatie index, mix van activiteiten en optimalisatie van de 'yield'.

Vergelijkbare instellingen in Duitsland realiseren ook wel percentages van ca 70% vooral vanwege een actief na- en bijscholings programma door de week. Wij zijn iets terughoudender. Duitsland heeft nu eenmaal een veel meer geformaliseerde cultuur van 'Meisterschafts' en certificeringen daarvoor. Die kant zou het ook in Nederland best op kunnen gaan, maar daar willen we nog niet teveel voorschot op nemen.

Organisatie
De Stichting Akoesticum kent een klein en polyvalent team. Gekenmerkt door een platte organisatie van 10-15fte op termijn en een flexibele schil van 5-10fte. Akoesticum wordt aangestuurd door een zakelijk leider en een artistiek leider. De Stichting staat onder toezicht van het bestuur. Het huidige bestuursmodel zal worden omgevormd naar een Raad van Toezicht model.

Planning
De bouw ligt goed op schema. De verwachte openingsdatum van Akoesticum is oktober 2014. De feestelijke opening in januari 2015.

Fondsen
Er is een toekenning van € 600.000 door Bankgiroloterij voor het geschikt maken van de Johan Willem Friso Kazerne voor de doelstellingen van het Akoesticum. Hiernaast zijn er nog talloze aanvullende fondsen.

Contracten
Er is een 20-jarig huurcontract getekend met de gemeente Ede door Akoesticum. Er zijn diverse getekende reserveringen voor 2014, 2015 en 2016, waarvan enkele inmiddels zijn aanbetaald.

Ambassadeurs
Aan Akoesticum is de status van ANBI verleend en de provincie Gelderland heeft met Akoesticum een overeenkomst als “preferred cultuurpartner”. EY controleert de jaarrekening. Akoesticum is opgenomen in de Kennisbank Filantropie. Acteurs Gijs Scholten van Aschat en Pia Douwes en dirigent Tijmen Botma hebben zich als ambassadeurs aan ons verbonden.

Waarom kiezen wij voor crowdfunding bij kapitaalopmaat.nl?
Kapitaalopmaat is een verademing voor ons. Terug naar de kern van de financier: het faciliteren van ondernemerschap en innovatie. Eigentijds en vernieuwend. Op basis van gezond verstand onbevooroordeeld kansen en risico’s beoordelen en ondernemers en investeerders samenbrengen die deze kansen en risico’s op passende wijze met elkaar delen.

Meer info? Bezoek de website van Akoesticum of kijk op Facebook en/of Twitter

 

AkoesticumAkoesticumAkoesticumAkoesticumAkoesticumAkoesticumAkoesticumAkoesticumAkoesticumAkoesticum
Investeerder Bedrag
Anonieme investeerder € 7.600
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 500
Jan Koopmans € 300
P Van lammeren € 8.000
Anonieme investeerder € 3.000
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anne de Vette € 500
R Smits € 500
Anonieme investeerder € 500
Derkjan van Veen € 4.000
Anonieme investeerder € 300
Rene Sinke € 2.500
Anonieme investeerder € 3.000
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 10.000
Robert van Halm € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 10.000
Anonieme investeerder € 2.500
Anonieme investeerder € 500
Derkjan van Veen € 1.000
Anonieme investeerder € 6.500
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 3.000
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Andries Heidema € 500
Anonieme investeerder € 200
Anonieme investeerder € 5.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 1.000
Anonieme investeerder € 300
Ties Spakman € 5.000
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 100
Anonieme investeerder € 300
Anonieme investeerder € 2.000
Anonieme investeerder € 400
Anonieme investeerder € 500
Anonieme investeerder € 100

Financiering
In 2012 zijn voorbereidingskosten gemaakt en gedekt via fondsenwerving. In 2013 is de marktbewerking en het reserveringsysteem opgestart en is doorgegaan met fondsenwerving. In 2014 worden investeringen voor inrichting en inventaris gedaan, gedekt uit de toegezegde gelabelde giften. In de periode 2014-2016 groeien we qua bezettingsgraad geleidelijk naar de streefbezetting van circa 55-60%. Break even punt qua Verlies en Winstrekening ligt rond 2017. De cash flow zal in de loop van 2015 al weer positief worden zodra de investeringen zijn gedaan en de bezettingsgraad toeneemt.

De benodigde lening van € 95.000 zal concreet worden aangewend als werkkapitaal voor de start van de exploitatie. Denk daarbij aan huisvestingskosten, schoonmaak kosten, energiekosten en dergelijke om de 11 repetitiezalen een jaar lang in conditie te houden.

Als u bent ingelogd ziet u de aanvullende financiële informatie van dit project.

Als u bent ingelogd kunt u de zekerheden zien die aan dit project zijn verbonden.

Als u bent ingelogd kunt u een reactie plaatsen die door de ondernemer wordt beantwoord.

Als u bent ingelogd en geïnvesteerd heeft in dit project kunt u de updates over dit project inzien.

100% Gefinancierd! Met dank aan 52 investeerders!
Investeringsrisico
  • A+
  • A
  • A-
  • B+
  • B
  • B-
  • C+

laaghoog

Financieringsduur

36 Maanden

Rente

6 %

Reeds geïnvesteerd
€ 100.000 van de € 100.000
Doel van investering
Financiering werkkapitaal
Maak kennis met...
V.N. van Haeren
V.N. van Haeren
V.N. van Haeren
V.N. van Haeren

Het projectteam van Akoesticum (van links naar rechts): Victor van Haeren (econoom), Hans Sluijmer (architect) en Harold Lenselink (musicus).

Geen project van uw keuze?

Mail mij bij nieuwe projecten.

Heb je vragen?
Wij helpen je graag! 015 760 00 19
Nieuwsbrief

Blijf up-to-date van de laatste projecten en ontwikkelingen rondom crowdfunding!